22.03.2016

Kokoomuksen Mäkelä: Valinnanvapaus turvaa, että potilasta kohdellaan yksilönä

Tiedote
21.3.2016

Kokoomuksen eduskuntaryhmä varapuheenjohtaja Outi Mäkelä näkee valinnanvapauden keinona parantaa potilaiden asemaa sekä kohtelua yksilöinä.

– Valinnanvapaus mahdollistaa, että potilaat saavat palveluita yksilöinä. Katse siirtyy järjestelmän tuijottamisesta yksilön tarpeisiin. Potilaiden palvelutarpeet eivät yksinkertaisesti noudata kaavaa ”one size fits all”, ja valinnanvapaus tuokin kaivattua ketteryyttä palveluiden tuottamiseen, Mäkelä sanoo.

– Julkinen palveluiden järjestäjä huolehtii, että laatu ja tuloksellisuus ovat vaadittua huippuluokkaa. Tuottajille on kuitenkin jätettävä riittävästi liikkumavaraa henkilöstömitoitusten ja muiden innovatiivisuutta rajoittavien kriteerien osalta, jotta aidosti erilaisia ja uusia palvelukokonaisuuksia voi syntyä, Mäkelä jatkaa.

Mäkelä näkee valinnanvapauden mahdollisuutena vastata nykyistä tehokkaammin potilaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Osana sosiaali- ja terveysuudistusta kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut tuodaan saman järjestäjän käsiin. Varsinkin erikoistason ja moniongelmaisten asiakkaiden palveluissa sosiaali- ja terveyspalveluiden nykyistä sujuvampi yhdistäminen parantaa palvelukokonaisuuksia.

– Valinnanvapauden idea on tuoda lisää yksilöllisiä vaihtoehtoja markkinoille. Ihan kaikkia sosiaali- ja terveyspalveluita ei kannata pakkonaittaa tuotannon tasolla keskenään, vaan järkevimmät ratkaisut löytyvät ihmisten omista tarpeista. Jatkossakaan ei tarvitse kävellä sosiaalityöntekijän pakeille, kun haluaa apua pitkittyneeseen kurkkukipuun. Valinnanvapaus on toimiva väline aikaansaada ihmisten aidoista tarpeista muotoutuvia, ihmisten kokoisia ja näköisiä palvelukokonaisuuksia, Mäkelä toteaa.

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram