18.04.2016

Liikennekaari purkaa normeja ja avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Anne Berner valotti tänään sisältöjä ns. liikennekaarihankkeesta, joka on yksi hallituskauden suurimpia kilpailukykyä ja norminpurkua edistäviä hankkeita, ja kattaa koko henkilö- ja tavarakuljetusten kokonaisuuden linja-autoliikenteestä takseihin.

Esitykset ovat ennakkoluulottomia ja rohkeita, ja tarkoitus onkin raivata tietä uudenlaisten liikennepalvelujen kehittämiselle ja viedä lainsäädäntöä joustavampaan ja nykyaikaisempaan suuntaan.

Kyseessä on suuri kokonaisuus, joka sisältää myös asioita, jotka vaativat vielä perusteellista valmistelua. Muutos on kuitenkin paitsi mahdollisuus, myös väistämätöntä. Tärkeää on, että luodaan edellytyksiä palveluiden kehittymiselle ja samalla turvataan palveluiden laatu ja saatavuus pitkien etäisyyksien maalle sopivalla tavalla.

Liikenne on merkittävä markkina ja sillä on paljon kysyntäpotentiaalia. Kotitaloudet käyttävät liikenteeseen vuosittain 18,4 miljardia euroa.

Uudistuksen yhtenä tarkoituksena on, että liikkumisen palveluita voitaisiin yhdistellä entistä tehokkaammin ja liikennevälineiden rajapinnat avataan. Tulevaisuudessa voisi siis digitaalisten sovellusten avulla suunnitella, varata ja tilata esimerkiksi työmatkalle junaliput, kaupunkipyörän, taksikyydin ja lauttalipun yhdellä kertaa. Tämä on upea bisnesmahdollisuus, jonka tulokset voisivat helpottaa liikkumista ympäri maailmaa.

Uudistuksessa puretaan myös järjettömiä kuljetusten päällekkäisyyksiä, jotka luovat tehottomuutta, kuten se, että tällä hetkellä postia ja henkilöitä ei voi kuljettaa samalla kyydillä.

Taksipalveluiden kehittäminen on yksi liikennekaaren merkittävistä hankkeista. Ehdotuksessa taksilupien kiintiöt purettaisiin, ja lupa myönnettäisiin jatkossa jokaiselle lupaedellytykset täyttävälle hakijalle. Jatkossa taksilupa olisi myös yritys- eikä vain autokohtainen, mikä yhdessä kiintiöiden purkamisen kanssa madaltaisi alalle tulon kynnystä ja varmistaisi laadukkaan taksiliikenteen jatkuvuuden tulevaisuudessakin.

Kokonaan taksialan sääntelyä ei kuitenkaan pureta, vaan tarkoituksena on löytää tasapainoinen järjestelmä, jossa uudet toimijat pääsisivät alalle, mutta myös maaseutujen taksiliikenne turvattaisiin ja kilpailun avaamiseen liittyviin haasteisiin onnistuttaisiin vastaamaan.

Uberin kannalta liikennekaari tuo sekä helpotuksia että lisävaatimuksia. Kuljettajalla on yhä oltava taksilupa, ja välityspalvelulle tulee nyt velvollisuudeksi selvittää, että sen kautta toimivalla kyydintarjoajalla on tarvittavat luvat kunnossa, tai että ne harjoittavat ei-ammattimaista toimintaa.

Mobiilipohjaiset palvelut ovat tulevaisuutta, ja asiakkaat ovat jo osoittaneet löytäneensä ne. Käyttäjien kokemukset Uberista ovat olleet myönteisiä ja palveluun liittyvä negatiivinen uutisointi onkin koskenut yhtiön liiketoimintamallia ja epäilyjä harmaan talouden edistämisestä. Ongelmakohtiin tulisikin pyrkiä puuttumaan tehokkaasti: esimerkiksi Virossa Uber on tehnyt verottajan kanssa sopimuksen verojen tilittämisestä mobiilisovelluksella. Vastaavanlainen toiminta olisi tervetullutta Suomessakin!

Myös linja-autoliikenteen osalta tarkoitus on lisätä kilpailua ja purkaa normeja. Linja-autoliikenteen harjoittaminen pysyy luvanvaraisena, mutta sääntelyä sen osalta kevennetään – mm. lupien voimassaoloaikaa pidennetään. Tervetulleita uudistuksia ovat myös reittiliikenne- ja kutsuliikennelupien poistuminen, mikä tarkoittaa, että liikenneyrittäjä voi tarjota erilaisia palveluita entistä joustavammin.

Linja-autoliikenteen uudistukset tulevat purkamaan monia sellaisia normeja, joihin esimerkiksi Onnibussin perustajat ovat toistuvasti ottaneet kantaa mediassa. Järkevillä uudistuksilla lisätään avoimuutta ja kilpailua, mikä edesauttaa palveluiden laadun ja korkeatasoisemman asiakaspalvelun kehittymistä.

Liikennekaariesitys on valmisteluvaiheessa, eikä hallitus ole ottanut vielä kokonaisuuteen kantaa. Tiedetään, että esitysten joukossa on myös kiistanalaisia asioita.

Julkisten palveluiden kehitykselle on kuitenkin annettava tilaa ja Bernerin avaus jatkaa sisäministeri Orpon ja opetusministeri Grahn-Laasosen linjalla, jossa etsitään uudenlaisia toimintamalleja ja innovatiivisia kehitysratkaisuja, joilla tuodaan vanhentuneet käytänteet nykypäivään. Suomi on pieni maa, ja pienen maan on oltava joustava ja valmis kehittymään.

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram