24.04.2016

Kokoomuksen Outi Mäkelä: Avoimuutta julkisissa yhtiöissä on vahvistettava

Tiedote
24.4.2016

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Outi Mäkelä toivoo julkisomisteisiin ja -rahoitteisiin yhtiöihin lisää avoimuutta. Julkisomisteisten ja -rahoitteisten yhtiöiden avoimuus on noussut keskusteluun sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen sekä liikenneverkon yhtiöittämisselvityksen myötä. Mäkelä vaatii, että molempien hankkeiden jatkovalmistelussa otetaan korostetusti huomioon avoimuus.

”Kokoomus haluaa lisätä avoimuuden määrää. Sote-uudistuksen ja liikenneverkkoselvityksen yhteydessä on erinomainen tilaisuus käydä keskustelua läpinäkyvyyden lisäämisestä. Avoimuuden kasvattaminen on lopulta jokaisen veronmaksajan etu”, toteaa Outi Mäkelä.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus tulee jo nyt lisäämään avoimuutta monilta osin. Aikaisemmin esimerkiksi palveluiden hinnat tai niiden valitsemiseen tarvittava vertailutieto on ollut huonosti saatavilla. Tarkoituksena on, että jatkossa myös palveluiden laatu, tyytyväisyys palveluihin sekä prosessien kustannukset tulevat läpinäkyviksi. Mäkelä kuitenkin korostaa, että tämä on vasta minimitaso, eikä avoimuuden laajentamista olisi haittaa.

”Sote-uudistuksen jälkeen edelleen avoimia tietoja ovat ainakin valtion ja maakuntien budjetit sekä rahoitus ja perusteet, joilla rahaa jaetaan. Uudistus pakottaa palveluiden järjestäjät avaamaan myös vertailutiedon laadusta, tyytyväisyydestä ja kustannuksista. Tämä on merkittävä askel parempaan”, toteaa Mäkelä.

”Maakunnat saavat jatkossa muilta osin päättää omistamiensa yhtiöiden avoimuudesta sekä niistä kerättävän tiedon julkistamisesta kohtuullisen vapaasti, henkilötietoja lukuun ottamatta. Tässä on nyt paikka pohtia, että olisiko järkevää lisätä julkisomisteisten tai -rahoitteisten yhtiöiden avoimuusvelvoitteita koskemaan entistä laajempia kokonaisuuksia”, jatkaa Mäkelä.

Liikenneverkon yhtiöittämisselvitys sai hallituksen siunauksen kehysriihessä. Selvityksen tavoitteena on etsiä vaihtoehtoisia ratkaisuja liikenneverkon korjausvelan pienentämiseksi sekä kokonaisveroasteen laskemiseksi. Mäkelän mukaan asiaa on hyvä selvittää, mutta selvityksessä tulee huomioida äärimmäisen tarkkaan riittävän avoimuuden toteutuminen.

”Puhuttaessa valtavista valtiontalouden tasesiirroista budjettikehyksen ulkopuolelle on ehdottomasti varmistettava, että avoimuuden taso säilyy – ja mielellään jopa kasvaa. Toivon, että jatkovalmistelussa yhdeksi keskeiseksi näkökohdaksi otetaan avoimuus”, sanoo Mäkelä.

Opposition puheet hallituksen yhtiöittämis- ja piilottamisvimmasta Mäkelä kuittaa harhaanjohtavina.

”Yhtiö on yksi tapa muiden joukossa järjestää julkista toimintaa. Esimerkiksi ammattikorkeakoulut ja useiden kuntien huoltopalvelut ovat toimineet mainiosti yhtiömuodossa. Yhtiöiden avoimuus on jo nyt kohtuullisen hyvällä tasolla, mutta tekemistä niin yhtiöiden kuin muidenkin julkispalvelujen avoimuuden lisäämiseksi riittää. Kannatamme Kokoomuksessa vilpittömästi kaikkea sitä työtä, jota avoimuuden edistämiseksi tehdään”, päättää Mäkelä.

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram