09.06.2016

Kokoomuksen Outi Mäkelä: Tuleva ohikulkutie mahdollistaa Klaukkalan kehittämisen

Tiedote
9.6.2016

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Outi Mäkelä on tyytyväinen Klaukkalan ohikulkutien 42 miljoonan euron investointiin. Mäkelän mukaan tuleva tie tulee parantamaan Klaukkalan maankäyttöä sekä liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Hallitus päätti torstaina 364 miljoonan euron lisärahoituksesta perusväylänpitoon.

”Klaukkalan ohikulkutien rahoitus on vuosien työvoitto. Hyödyllinen ja taloudellisesti järkevä hanke saadaan vihdoin eteenpäin. Ohikulkutie tulee ohjaamaan läpikulkuliikennettä pois Klaukkalan keskustasta, jonka viihtyisyys ja liikenneturvallisuus näin ollen parantuvat”, sanoo Mäkelä.

Nurmijärven valtuusto hyväksyi tammikuussa 2016 Klaukkalan osayleiskaavan, joka yhdessä jo voimassaolevien asemakaavojen kanssa mahdollistaa Klaukkalan kasvun vuoteen 2040 mennessä noin 10 000 asukkaalla. Lisäksi hanke luo edellytyksiä noin 5500:n bussijoukkoliikenteeseen tukeutuvan asunnon rakentamiselle.

”Tiehanke tulee mahdollistamaan Klaukkalan keskustan kehittämisen aivan uudella tavalla. Liikenteen vähentyminen keskustasta avaa uusia mahdollisuuksia maankäytölle ja Klaukkalan kasvulle. Tämä on hieno mahdollisuus”, sanoo Outi Mäkelä.

Klaukkalan ohikulkutiestä tulee Klaukkalan keskustaajamaa kiertävä 7,5 km pituinen ”kehätie”. Tien varteen rakennetaan joukkoliikennepysäkkejä sekä meluntorjuntaa. Hanke parantaa arjen matkojen sujuvuutta Klaukkalan taajamassa sekä yhteyksiä valtatieltä 3 Lopen suuntaan. Tiehanke käynnistetään aikaisintaan vuonna 2017.

”Klaukkalan ohikulkutiellä on merkittävä vaikutus valtakunnan keskeisen Valtatie 3:n liikenteen sujuvuuteen ja liikenneturvallisuuteen. Liikenne Klaukkalantien liittymässä ruuhkautuu tukkien pahimmillaan iltaruuhkassa moottoritien toisen pohjoiseen menevän kaistan”, sanoo Mäkelä.

”Klaukkalan ohikulkutien rakentaminen vähentää nykyisen liittymän ruuhkaisuutta jakamalla liikenteen osaksi uuteen moottoritieliittymään ja mahdollistaa jatkossa myös uuden poikittaisyhteyden, kehä IV:n kytkemisen siihen”, päättää Mäkelä.

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram