18.07.2016

Asedirektiivi turvaamassa suomalaisen reservitoiminnan

EU on uudistamassa asedirektiiviä, mutta toistaiseksi uudistusesitykset ovat olleet sellaisia, ettei niitä ole voitu Suomessa hyväksyä. Esimerkiksi suuri valiokunta linjasi joulukuussa, että ehdotettu uudistus heikentäisi merkittävästi vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan edellytyksiä, ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen maana Suomen on saatava direktiiviin poikkeus kansallisen puolustuksensa turvaamiseksi.

Nyt asedirektiivi on etenemässä oikeaan suuntaan, sillä Euroopan parlamentin sisämarkkinavaliokunta on vaatinut asedirektiiviin poikkeuksia kansallisten puolustusjärjestelmien piirissä toimiville reserviläisille. Valiokunnassa halutaan myös varmistaa, että kansalaiset voivat jatkaa aseharrastuksiaan, metsästystä sekä maanpuolustustoimintaa.

Komission alkuperäinen esitys olisi siirtänyt paljon esimerkiksi metsästyskäytössä olevia aseita siviilikäytössä kiellettyjen aseiden luokkaan. Euroopan parlamentin sisämarkkinavaliokunta kuitenkin linjasi, että kiellettyjen aseiden kategoriaan tulisi kuulua ainoastaan aseet, joilla on tiettyjä ominaisuuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi puoliautomaattiaseet, joissa voidaan käyttää yli 21 patruunan lippaita, jotka ovat joko osa asetta tai lisätty niihin.

Sisämarkkinavaliokunnan mepit ovat myös esittäneet, ettei direktiiviä tiettyjen ehtojen täyttyessä sovellettaisi museoihin, eikä asekeräilijöihin.

Asia on siis etenemässä hyvään suuntaan, ja sen käsittely jatkuu tämän jälkeen syksyllä parlamentin kesätauon jälkeen.

Lisätietoa asian parlamenttikäsittelyn tilanteesta
Lisätietoa asian kesäkuussa hyväksytystä neuvoston kannasta

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram