05.01.2017

Hautajaiset seis, ruumis puuttuu

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin hanke Liikenneverkkoyhtiön perustamisesta on herättänyt melkoisen ryöpyn pelkoja ja uhkakuvia. Yhtiötä on rinnastettu Carunaan ja Finaviaan ja useissa kommenteissa on mainittu myös DDR ja Orwell. Vaatimukset ovat kovaäänisiä ja hanketta ollaan hautaamassa jo ennen kuin selvityksetkään ovat valmistuneet.

Kaiken alku ja juuri on, että hallituspuolueet ovat hallitusohjelmassa yhdessä sopineet, että liikenteen korjausvelkaa vähentävät toimenpiteet määritellään. Liikenneverkkoyhtiöstä tai muistakaan yksittäisistä toimenpiteistä ei siis ole sinällään vielä sovittu, vaan vaihtoehtojen määrittelystä. Selvityksiä on odotettu ja ministeri on luvannut työn valmistuvan vihdoin tammikuussa.

Liikenteen korjausvelka on valtava. Liikennehankkeiden priorisoituminen kaipaa läpinäkyvyyttä ja rationaalisuutta. Autoveron johdosta maamme autokanta on yksi Euroopan vanhimmista ja siten myös saastuttavimmista. Maamme läpi kulkee runsas määrä liikennettä ilman, että ne maksavat teidemme käytöstä mitään.

Koska nykytilanne ei ole ongelmaton ja tammikuun loppu on jo niin lähellä, hautajaisia ei pitäisi pitää ennen kuin tiedetään, mitä ollaan kuoppaamassa.

Reunaehdot mahdollisille muutoksille ovat tiukat; autoilun hinta ei saa nousta, mahdollisilla tiemaksuilla kerättävä raha on kompensoitava tienkäyttäjille esimerkiksi polttoaineveroa alentamalla ja autovero poistamalla, yhtiöittäminen ei saa johtaa holtittomaan velkaantumiseen, eikä holtittomaan kustannusten nousuun.

Yksi merkittävin kannuste uudistuksille on autoverosta luopuminen. Sen poistaminen olisi edellytys autokannan uudistumiselle, liikenneturvallisuuden lisääntymiselle ja päästötavoitteiden saavuttamiselle. Autovero on myös vaikeasti ennakoitava, suhdanneherkkä ja EU-oikeudellisesti hankala vero.

Liikenneverkkoyhtiön on tarkoitus rahoittaa toimintansa pääosin asiakkailta keräämillään maksuilla. Maksuihin liittyvä seuranta tuntuu tulevan eniten ihmisten iholle ja herättävän vastustusta. Yksityisyydensuojan kanssa onkin oltava erityisen tarkkana ja huolehdittava siitä, että seurantatietoja ei käytetä väärin. On myös arvioitava kriittisesti järjestelmän kustannukset.

Huhtikuun alusta 2018 lähtien uusiin autoihin kuuluu pakollisena niin sanottu musta laatikko, eli automaattinen hätäpuhelujärjestelmä, joka onnettomuuden sattuessa ottaa yhteyttä hätäkeskukseen. Liikenne ja viestintäministeriön mukaan tienkäytön seuraaminen voisi olla mahdollista esimerkiksi tämän järjestelmän kautta.

Liikenneverkkoyhtiön ja muiden liikenteen uudistusten osalta avoin keskustelu on erityisen tärkeää. Hankkeen realiteetteja tulisi voida käsitellä kiihkottomasti ja tietoa hankkeen etenemisestä tulisi olla saatavilla mielellään mahdollisimman pian. Todistustaakka esitysten mahdollisuuksista ja mahdottomuuksista on valmistelijoilla ja niissä on pystyttävä osoittamaan, että uudistus todella onnistuu välttämään karikot ja viemään asioita eteenpäin.

Julkaistu Verkkouutisten blogissa 4.1.2016

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram