21.02.2017

Kokoomuksen Mäkelä: Oikeuskanslerinvirastolle vahvempi rooli lainvalmistelun laadun turvaamisessa

Tiedote
21.2.2017

Kokoomuksen kansanedustaja Outi Mäkelän mukaan oikeuskanslerin roolia lainsäädännön valmistelussa tulisi arvioida ja kehittää.

– Oikeuskansleri on luontaisesti lainsäädäntöä arvioiva taho, ja siksi olisikin luontevaa, että oikeuskanslerinvirasto osallistuisi nykyistä selkeämmin lainsäädännön valmisteluun lainvalmistelutyötä tukevan riippumattoman oikeuspalvelun tavoin. Oikeuskanslerin tulisi toimia rohkeammin lainsäädännön laadun turvaamiseksi, Mäkelä arvioi.

Oikeuskanslerin tehtäviin kuuluu sekä tehdä riippumatonta laillisuusvalvontaa, että toimia hallituksen oikeudellisena neuvonantajana.

– Laadukas lainvalmistelu on oikeusturvamme tae. Lainsäädäntömme on oltava ymmärrettävää ja sen tulkinnan tulee olla ennustettavaa. Lainvalmistelutyön tulee olla hyvin organisoitua, ammattitaitoista ja lainvalmistelun periaatteita noudattavaa, Mäkelä sanoo.

Lainsäädännön laadun parantamiseksi on esitetty monia muitakin vaihtoehtoja, kuten uuden lainsäädäntöesityksiä arvioivan neuvoston perustamista.

– Lainvalmistelun laadusta esitetty kritiikki on syytä ottaa vakavasti, ja kaikkia tehtyjä ehdotuksia tulisi pohtia. Nykyisin ministeriö voi pyytää oikeuskanslerilta tulkinta-apua lainvalmistelussa, mutta kynnys tähän on korkea. Oikeuskanslerinviraston roolia tulisikin kehittää lainvalmistelutyötä tukevan, riippumattoman oikeuspalvelun suuntaan. Tällöin ministeriöt voisivat nykyistä helpommin turvautua sen apuun, Mäkelä sanoo.

Mäkelän mukaan olisi syytä arvioida myös sitä, käyttääkö oikeuskansleri tehtäväänsä kuuluvaa valtaa lainsäädäntötyön arvioinnissa riittävästi jo nyt, ja ovatko oikeuskanslerin toimi ja viraston tehtävät resursoitu oikein.

– Nykyinen oikeuskansleri Jaakko Jonkka on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle tänä keväänä ja sikälikin on otollinen hetki oikeuskanslerinviraston ja oikeuskanslerin roolin arviointiin, Mäkelä toteaa.

Eduskunta käy tänään keskustelua lainvalmistelun laadusta pääministerin ilmoituksen pohjalta.

Ota yhteyttä

Outi Mäkelä
outi@outimakela.com
+358 50 5122 877

FacebookMailYoutubeTwitterInstagram